BİLGİ YARIŞMASI

” Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi” eserine dair bilgi yarışması.
Genel Merkezimizin bütün illerde eş zamanlı olacak şekilde düzenlediği bilgi yarışmamızı tamamladık. Yarışmamızın sonunda
Yusuf Sinan Akmaz
Mehmet Ali Diker
Olarak belirlenmiştir.